Van Watervlietstraat 65
2274 JX Voorburg

+31 (0)70 38 63 972
info@hergenschuringa.nl

menu

Mindfulness De 8 weekse training

De mindfulness training


Vóór aanvang van de (mindfulness)training vindt met alle deelnemers een individueel kennismakingsgesprek plaats waarin wordt nagegaan met welke verwachting je naar de training komt en of er sprake is van een speciale vraagstelling. Tevens wordt er dan nagegaan of er lichamelijke of psychische klachten zijn die om aandacht vragen.

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur in een groep van (maximaal) 10 deelnemers.
Op ongeveer 2/3 van de training wordt er een stiltedag (halve dag) gepland, die de gelegenheid biedt de beoefening van Mindfulness te verdiepen en te verbreden.

Alle 8 bijeenkomsten hebben een duidelijke structuur. In alle bijeenkomsten wordt er gewerkt met oefeningen in aandacht en concentratie. Daarnaast zal er in een aantal bijeenkomsten aandacht besteed worden aan bewegingsoefeningen. Tevens worden er meditatie-oefeningen gedaan waarin met name aandacht zal worden besteed aan:

 • Het vermogen om terug te keren in het hier en nu, in tegenstelling tot bezig zijn met het verleden of de toekomst
   
 • Het vermogen tot acceptatie van datgene wat zich in het hier en nu aan gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen aan je voordoet 
   
 • Het vermogen om met mildheid de eigen ervaringen te observeren
   
 • Het vermogen om (ver)oordelen zo veel mogelijk achterwege te laten
   
 • Het uitschakelen van de automatische piloot, die zich vaak de baas toont over ons en vervolgens het zelf gaan sturen


Praktisch

Voor de training vindt met iedere deelnemer een kennismakingsgesprek plaats waarin gezamenlijk wordt nagegaan of deze training aansluit bij de verwachting/vraag van de deelnemer. Dit kennismakingsgesprek, wat tevens problemen/klachten inventariseert, is gratis voor een ieder die aan de training deelneemt. In het geval je niet aan de training deelneemt, kost het gesprek 50 Euro.

Deelname vereist een goede motivatie en inzet van de deelnemers. Het is van belang om zo veel mogelijk alle bijeenkomsten te volgen. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij thuis iedere dag 30 tot 60 minuten oefenen met behulp van de CD's.
Zeker bij deze training geldt: oefening baart kunst. De ervaring is dat deelnemers die dagelijks de oefeningen doen véél meer uit de training halen als de mensen die alleen de bijeenkomsten bijwonen.

Bij deelname krijgen alle deelnemers een werkmap en 4 cd's met oefeningen mee naar huis (inclusief).

Kleding: er bestaan geen duidelijke kledingvoorschriften. Wel lijkt het voor alle deelnemers van belang om te kiezen voor ruimzittende, niet knellende kleding. Mede gezien de bewegingsoefeningen die we doen, wordt vrouwen aangeraden een broek te dragen in plaats van een rok/jurk.

Tijdens de pauze van de bijeenkomsten is er gelegenheid voor thee (inclusief).

Mijn ervaring in het geven van deze trainingen beslaat inmiddels zo'n 10 jaar, waarin ik meer dan 100 trainingen gaf, zowel binnen als buiten de GGZ.

Zie voor plaats, data en kosten van de trainingen in Voorburg en Gouda: AGENDA

Kosten: 495 Euro voor particulieren en 745 Euro als de werkgever betaalt.

Voor aanmelding voor een training of voor individuele begeleiding kunt u direct mailen naar info@hergenschuringa.nl óf bellen naar 070-3863972  of 06-55022773

 

Ik geef mindfulnesstraining in Voorburg (ook te bereiken vanuit Leidschendam, Voorschoten, Wassenaar, Rijswijk, Den Haag, Delft, Zoetermeer).   Daarnaast geef ik deze trainingen ook in Gouda (ook te bereiken vanuit (Moordrecht, Zwijndrecht, Waddinxveen, Boskoop, Bodegraven, Reeuwijk, Nieuwerkerk a/d IJssel).

 

CD's van de training

Klik hier om de CD's van de training te beluisteren of te downloaden.