Van Watervlietstraat 65
2274 JX Voorburg

+31 (0)70 38 63 972
info@hergenschuringa.nl

menu

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is de bewustheid die ontstaat door doelbewust aandacht te geven aan dingen zoals ze zijn, op het moment zelf en zonder te oordelen.

  • Via mindfulness kunnen we ons bewuster zijn van de realiteit van het   moment om daarna doelbewuster te kunnen handelen. Dit in   tegenstelling tot denken en handelen vanuit een automatische reactie.
  • Mindfulness is ervarend en concentreert zich rechtstreeks op de ervaring in het hier en nu.
  • Mindfulness is niet oordelend. Alle oordelen (goed-slecht, juist-onjuist)   impliceren dat wij of de dingen om ons heen moeten voldoen aan een innerlijke of uiterlijke norm. De gewoonte om onszelf streng te beoordelen is een verholen poging ons leven en onszelf te beteren, maar fungeert uiteindelijk als de irrationele tiran die je nooit tevreden kunt stellen.

Door mindfulness te beoefenen is het mogelijk om vanuit de zogenaamde doe-modus over te stappen naar de zijn-modus. De afstemming op wat zich nu voordoet is als een sleutel die je toegang verschaft tot de zijn-modus.
Het soepeler overschakelen van doe-modus naar zijn-modus en andersom is een van de dingen die je leert in de 8-weekse training.

Andere begrippen die Mindfulness typeren zijn onder andere:

  • Nieuwsgierig
  • Ervarend
  • Open
  • Erkennend
  • Accepterend
  • Mild
  • Zonder (voor)oordeel
 
Ik geef mindfulnesstraining in Voorburg (ook te bereiken vanuit Leidschendam, Voorschoten, Wassenaar, Rijswijk, Den Haag, Delft, Zoetermeer).   Daarnaast geef ik deze trainingen ook in Gouda (ook te bereiken vanuit (Moordrecht, Zwijndrecht, Waddinxveen, Boskoop, Bodegraven, Reeuwijk, Nieuwerkerk a/d IJssel).

Er kan geen sprake zijn van ‘goede' of ‘slechte' meditatie, zolang we ons met milde openheid en zonder te oordelen bewust zijn van én een helder oog hebben voor wat het huidige moment ons laat zien.